Planerad utbyggnad 2019

Områdesindelning bor du i något av de områden som berörs av pågående utbyggnad har du fått information samt ett bindande avtal hem i din brevlåda.
Om du saknar information eller avtalsblanketten kan du kontakta BDX på tel: 070-589 04 58 eller ladda hem dokumenten från denna hemsida, du hittar dokumenten under respektive flik: Tätorten och Landsbygden.

I höst lanseras nya tjänster med kapacitet över 100Mbps.
Läs mera här.
Tätort 2019-08-22
Bredbandsutbyggnad i tätorter, större än 200 innevånare, är ej bidragsberättigad. Utbyggnad i Arvidsjaur sker under 2018 - 2019.
Återställning av asfalterade ytor från tidigare etapper kommer att pågå under hela sommaren. Ska vara klart under hösten 2019.
Förtätning av område 5 påbörjat. Förtätning av område 6 pågår, återstår fiberblåsning till några fastigheter. Planerat till V36
På grund av skadade spridningsnoder i område 7 och 8 kunde inte alla kunder bli inkopplade under hösten 2018. Område 8 är nu klart. På grund av materialbrist hos tillverkaren planeras arbetet med område 7 att utföras V37-38. Berörda kunder kontaktas när arbetet påbörjas.
Landsbygd 2019-08-22
Utbyggnad på landsbygden är bidragsberättigat och kommer endast att ske när tillräckligt stort intresse finns, d.v.s. att vi uppfyller kravet på 75% anslutningsgrad av fast boende som Jordbruksverket ställt för att bidrag ska betalas ut samt att anslutningsavgifter plus bidrag täcker de faktiska kostnaderna.
Utbyggnad pågår i Järvträsk. Schakt är klart. Återstår fiberblåsning till alla fastigheter, beröknas ske under V35-36.
Lauker har passerat 75% gränsen, tillståndsprocesser och projektering pågår.
Det är fortfarande för få anslutningar alla övriga områden - men det är inte försent att anmäla sig - Två nyheter ökar möjligheterna att uppfylla villkoren för utbyggnad! Klicka på på länken Landsbygden till höger, för mera information.

Så här går det till

Är du intresserad av att bli ansluten till stadsnätet, ett snabbt fibernät med stort tjänsteutbud, ska du skriva på det bindande avtalet så snart som möjligt. Om alla villkor uppfylls som Jordbruksverket fastställt, bl.a. att utbyggnad kan ske inom fastställd budget för området kommer utbyggnad att starta så fort som möjligt.
Anslutningsavgift
Enligt fullmäktigebeslut juli 2016 är anslutningsavgift fastställd till 18 000 kronor, exklusive moms (22 500 kronor inklusive moms).
Avgiften ska vara densamma för tätorter och landsbygd.
I avgiften ingår anslutning till stamnät, inkoppling av fiber i fastigheten.
Det är ett engångsbelopp.
Kommunen kan ej erbjuda delbetalning eller finansiering, men ni kan vänder er till någon av de lokala bankerna för hjälp med olika finansieringslösningar.
Enstaka fastigheter som vill ansluta sig senare, efter att ett område blivit utbyggt, får betala självkostnadspris, men som minst 22 500 ink. moms.
Fastighetsägaren ansvarar för att gräva och återställa på egen mark samt förlägga fiber, söktråd och märkband enligt anvisningar.(*) Glöm inte att anmäla till Ledningskollen innan ni börjar.
Även fritidshus och företag kan ansluta sej, till samma pris. Alla fritidshus finns inte i kommunens register och kommer därför inte att nås av detta erbjudande. Vi är tacksamma om alla hjälper till att sprida denna information till de som inte får informationen hem i brevlådan eller som kanske vistas på annan ort under den korta period som anmälningstiden varar. Be dem i så fall kontakta Arvidsjaurstadsnät Intresseanmälan
Inkopplingsavgift
För de som redan har fiber inmonterad i huset och endast behöver en "kundenhet", är kostnaden 3000 kronor, exklusive moms (3 750 kronor inklusive moms).
Fiber och tjänstefördelare inkopplad
Kontrollera att enheten har ström och på de senare modeller finns en svart knapp vid strömpluggen som ska vara intryck.
När kontrollampan lyser grönt, se bild till höger, är enheten klar att användas. Anslut en dator port 1, se bild, och starta en webbläsare. Kontrollera att rätt adress visas, högst upp till höger på sidan! Om adressen inte stämmer: vänligen felanmäl via e-post till . Du kommer till en sida där du ombeds lämna personuppgifter mm samt beställa en tjänst och tjänsteleverantör. När det är klart kopplas tjänsten upp automatiskt inom några minuter.
 
(*) RUT/ROT avdrag kan från och med i år beviljas även för bredbandsanslutning. Det innebär att för arbete på egen mark kan man söka avdrag för. Förutsatt att företaget som utför arbetet har rätt F-skattsedel mm. Kommunen har inte den F-skattsedel som krävs, därför kan man ej göra RUT/ROT-avdrag för den kostnad som kommunen fakturerar.
OBS: RUT/ROT är avdrag - inte - bidrag, dvs tillräcklig skatteunderlag måste finnas för att avdrag ska beviljas.
fiber
Icotetra_i5800
TÄTORTEN
LANDSBYGDEN