Hoppa direkt till innehåll

Utbyggnad på landsbygden

Planerad utbyggnad. Arvidsjaurs kommun har ansökt om, och fått beviljat, ett antal miljoner kronor i bidrag för utbyggnad av bredband (fiberoptiskt nätverk) i kommunen.
För att erhålla dessa bidrag måste att antal villkor vara uppfyllda. Bland annat måste minst 75 procent av de totalt 206 hushåll som omfattas av ansökning ansluta sig.
Utbyggnaden ska vara klar 2022-10-31.
Nuläge 2021-03-07
Information om hur man aktiverar sin kundenhet och beställer en tjänst hittar ni i dokumentet Aktivera kundenheten i listan till höger.
Vi har nu lanserat vår nya e-tjänst, där man kan skicka in sin bindande anmälan elektroniskt. Gå till minasidor.arvidsjaur.se för mera information.
Tjappsåive
Vi har nu uppnått mer än 75% anslutningsgrad i Tjappsåive, projektering påbörjat för att ta fram en kostnadskalkyl.
Framnäs, Forsheden, Fristad och Norrmalm
Vi har nu uppnått mer än 75% anslutningsgrad i dessa områden. Vi har projekterat och gjort en kostnadskalkyl som visar att anslutningsavgifter plus stödmedel inte räcker för att täcka kostnaderna för projekten. Vi kommer att skicka ut mera information till berörda fastighetsägare med olika förslag på hur vi kan gå vidare.
I övriga områden där anslutningsgraden är lägre än 75% avvaktar vi med ytterligare åtgärder.
Området mellan Kläppen och Rismyrheden
Nu ser vi över möjligheterna att använda radiolänkteknik, där det är möjligt, och anslutningsavgifter plus stödmedel räcker till för att täcka kostnaderna för utbyggnaden.
Till höger fins ett dokument som beskriver radiolänklösningen mera i detalj.
Radiolänk Teknisk beskrivning
Eftersom det gått så lång tid sedan anmälningarna skickades in första gången, och många fastigheter har bytt ägare sedan dess, behöver vi göra om proceduren med att anmäla sig.
Anmälningar görs via vår e-tjänst.
Blanketten Avtalsbekräftelse för anslutning finns också att ladda hem här till höger.
Hittills har endast ett femtontal anmälningar kommit in.
OBS: I områden som byggs med radiolänk finns inte alternativet med det så kallade K-Paketet.
Ny produkter har lanserats sedan den ursprungliga projektering gjordes, vi påbörjar därför en ny projektering för området, men det kommer att krävas att betydlig fler fastigheter än de nu anmälda ansluter sig för att det ska vara möjligt att påbörja utbyggnad.
VIKTIGT i områden som byggs med fiber
I de fall det bara fattas några enstaka fastigheter i området för att nå anslutningsgraden om 75%, är det nu möjligt att ansluta sin fastighet med fiber fram till fasaden, men ingen elektronik monteras. Det blir en dosa på fasaden, stor som ett kaffe-paket, där fiberkabeln avlämnas. Detta kan ske utan att fastighetsägaren betalar en anslutningsavgift nu. Man måste gräva på egen mark och tillåta montering av dosan på fasaden. Förutsättningen är dock att fastigheten passeras av utbyggnaden till fastigheter som anmält sig för en aktiv anslutning.
Om eller när, fastighetsägaren sedan beslutar sig för att aktivera anslutningen, betalar man anslutningsavgiften, 22500 ink. moms. och då monteras kundenheten inomhus och anläggningen kan tas i bruk. Anslutningsformen kallas K-Paketet. Mer information och avtalsbekräftelse-blanketter finns på hemsidan.
Detta bidrar till att möjligheterna ökar att nå målen med bredbandsutbyggnaden.
Det är därför viktigt att alla som är intresserade skickar in anmälan för antingen normal eller K-pakets anslutning. Alla inskickade anmälningar ökar chansen till att utbyggnad kan ske.
Information och anslutnings- och markupplåtelseavtal finns här till höger. Markupplåtelseavtalet finns med för att spara tid, om situationen skulle uppstå att det blir mest fördelaktigt att utnyttja fastighetsägarnas mark för att nå alla kunder.
Anslutningsavgiften på 22500 kr ink.moms kommer tillsammans med bidragsdelen sannolikt inte alltid att täcka de faktiska kostnaderna. Efter att ansökan lämnats in och beviljats har vi fått meddelande om att Arvidsjaur inte kommer att beviljas medel från Tillväxtverket för ortssammanbindande nät. För att nå de orter dit vi idag saknar fiber, kommer vi att behöva hitta andra lösningar. T.ex. radiolänk.
Både företag och ägare till fritidshus i dessa områden kommer också att erbjudas anslutning till samma villkor som fast boende.
Områden som inte finns med i den första ansökningen kommer antingen att komma med i nästa omgång eller kan eventuellt byggas ut utan bidrag - om tillräckligt intresse finns.
Vi har tidigare ansökt om bidrag från Jordbruksverket för utbyggnad på landsbygden, enligt de regler och villkor som Jordbruksverket fastställt.
Det innebär att 70% av kostnaden täcks av bidrag och återstående 30% ska täckas av anslutningsavgiften. Offentliga medel får ej användas som medfinansiering.

Regeringen har i december 2016 antagit en ny bredbandsstrategi, som säger att:

År 2020 bör 95 procent av hushåll/företag ha tillgång till minst 100Mbps
År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet
År 2025 bör 98% av Sveriges befolkning ha tillgång till 1000 Mbps.
Se även Regeringens hemsida.
I de första kalkylerna, där hela Norrbotten kartlades, visade det sig att genomsnittspriset för att ansluta alla bostäder i vår kommun till bredband skulle hamna på i genomsnitt 177 000kr/st.

Läget nu är att egen anslutningsavgift på 18 000 kronor, tillsammans med 42 000 kronor i bidrag, ger en totalsumma av 60 000 kronor/hushåll exklusive moms:

-Det fattas med andra ord en ansenlig summa pengar. För att hantera den situationen kommer vi att bygga i första hand där anslutningsavgiften plus bidrag räcker och där vi på olika sätt kan hålla nere kostnaderna.
Nya bredbandspengar 2021
Post och TeleStyrelsen har fått regeringens uppdrag att fördela ca 1,6 miljarder kronor avsedda för bredbandutbyggnad i landet.
Vilka områden som blir bidragsberättigade håller på att utredas just nu, Beräknas vara klart under första halvåret 2021. Därefter öppnas för ansökningar för berörda områden.
Prioriteringen av stödmedel utgår från den mest kostnadseffektiva utbyggnaden. Dvs det område som ansluter flest fastigheter för minst pengar tilldelas stödmedlen.