Utbyggnad på landsbygden

Planerad utbyggnad. Arvidsjaurs kommun har ansökt om, och fått beviljat, ett antal miljoner kronor i bidrag för utbyggnad av bredband (fiberoptiskt nätverk) i kommunen.
För att erhålla dessa bidrag måste att antal villkor vara uppfyllda. Bland annat måste minst 75 procent av de totalt 206 hushåll som omfattas av ansökning ansluta sig.
Utbyggnaden ska vara klar 2022-10-31.
Nuläge 2020-07-03
Information om hur man aktiverar sin kundenhet och beställer en tjänst hittar ni i dokumentet Aktivera kundenheten i listan till höger.
Vi har nu lanserat vår nya e-tjänst, där man kan skicka in sin bindande anmälan elektroniskt. Gå till minasidor.arvidsjaur.se för mera information.
Lauker.
Ni som inte hade möjlighet att närvara den 10/6 kan kontakta entreprenören i samband med byggstart för att erhålla rätt material.
Byggstart planerad till måndag 29/6, med produktionsuppehåll V28-29.
Deppis
Projektering pågår.
Eftersom det pågår bredbandsutbyggnad i hela landet är handläggningstiden hos de myndigheter som utfärdar nödvändiga tillstånd väsentligt längre än vanligt.
Övrigt
Från och med 2019 kommer vi att montera en fasadbox (K-paket) på alla byggnader.
Se dokumentet "Fasadbox" i listan till höger.
VIKTIGT
I de fall det bara fattas några enstaka fastigheter i området för att nå anslutningsgraden om 75%, är det nu möjligt att ansluta sin fastighet med fiber fram till fasaden, men ingen elektronik monteras. Det blir en dosa på fasaden, stor som ett kaffe-paket, där fiberkabeln avlämnas. Detta kan ske utan att fastighetsägaren betalar en anslutningsavgift nu. Man måste gräva på egen mark och tillåta montering av dosan på fasaden. Förutsättningen är dock att fastigheten passeras av utbyggnaden till fastigheter som anmält sig för en aktiv anslutning.
Om eller när, fastighetsägaren sedan beslutar sig för att aktivera anslutningen, betalar man anslutningsavgiften, 22500 ink. moms. och då monteras kundenheten inomhus och anläggningen kan tas i bruk. Anslutningsformen kallas K-Paketet. Mer information och avtalsbekräftelse-blanketter finns på hemsidan.
Detta bidrar till att möjligheterna ökar att nå målen med bredbandsutbyggnaden.
Det är därför viktigt att alla som är intresserade skickar in anmälan för antingen normal eller K-pakets anslutning. Alla inskickade anmälningar ökar chansen till att utbyggnad kan ske.
Information och anslutnings- och markupplåtelseavtal finns här till höger. Markupplåtelseavtalet finns med för att spara tid, om situationen skulle uppstå att det blir mest fördelaktigt att utnyttja fastighetsägarnas mark för att nå alla kunder.
Anslutningsavgiften på 22500 kr ink.moms kommer tillsammans med bidragsdelen sannolikt inte alltid att täcka de faktiska kostnaderna. Efter att ansökan lämnats in och beviljats har vi fått meddelande om att Arvidsjaur inte kommer att beviljas medel från Tillväxtverket för ortssammanbindande nät. För att nå de orter dit vi idag saknar fiber, kommer vi att behöva hitta andra lösningar. T.ex. radiolänk.
Både företag och ägare till fritidshus i dessa områden kommer också att erbjudas anslutning till samma villkor som fast boende.
Områden som inte finns med i den första ansökningen kommer antingen att komma med i nästa omgång eller kan eventuellt byggas ut utan bidrag - om tillräckligt intresse finns.
Vi har tidigare ansökt om bidrag från Jordbruksverket för utbyggnad på landsbygden, enligt de regler och villkor som Jordbruksverket fastställt.
Det innebär att 70% av kostnaden täcks av bidrag och återstående 30% ska täckas av anslutningsavgiften. Offentliga medel får ej användas som medfinansiering.

Regeringen har i december 2016 antagit en ny bredbandsstrategi, som säger att:

År 2020 bör 95 procent av hushåll/företag ha tillgång till minst 100Mbps
År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet
År 2025 bör 98% av Sveriges befolkning ha tillgång till 1000 Mbps.
Se även Regeringens hemsida.
I de första kalkylerna, där hela Norrbotten kartlades, visade det sig att genomsnittspriset för att ansluta alla bostäder i vår kommun till bredband skulle hamna på i genomsnitt 177 000kr/st.

Läget nu är att egen anslutningsavgift på 18 000 kronor, tillsammans med 42 000 kronor i bidrag, ger en totalsumma av 60 000 kronor/hushåll exklusive moms:

-Det fattas med andra ord en ansenlig summa pengar. För att hantera den situationen kommer vi att bygga i första hand där anslutningsavgiften plus bidrag räcker och där vi på olika sätt kan hålla nere kostnaderna.
#inlineditbutton