Utbyggnad i tätorten

Nu har bredbandutbyggnaden startat på tätorten.
Vi genomför nu en förtätning av bredband (optiskt fibernät) i Arvidsjaurs tätort.
Information och Avtal för att ansluta sig har skickats ut. Du kan även ladda ner dokumenten från denna hemsida, eller kontakta entreprenören, BDX på tel: 070-589 04 58.
Priset för att ansluta sig är 18 500 kr. exklusive moms. 22 500 kr inklusive moms.
För att anslutningsavgiften ska täcka de faktiska kostnaderna krävs att flera hushåll inom samma spridningsområde ansluter sig samtidigt, samt att man gräver och återställer på egen tomt. Vi tillhandahåller material och instruktioner.
För dej som redan har en fiber in i fastigheten, och bara behöver installera en kundenhet så är kostnaden endast 3 750 kr. inklusive moms. Intresseanmälan finns på hemsidan.
Instruktioner hur man aktiverar sin kundenhet och beställer en tjänst hittar du i dokumentet Aktivera kundenheten i listan till höger.
Vid den förra utbyggnaden delades tätorten i olika områden. Vi fortsätter med den indelningen även nu. Klicka på kartan till höger.
Status 2019-08-22
Förtätning av område 5 påbörjat. Återstår blåsning av fiber på område 6 planerad till V36.
Ni som vill ha hjälp att gräva på egen tomt: i dokumentet Hjälp att gräva på egen mark i listan till höger hittar ni mera information om hur ni går till väga, eller kontakta entreprenören på tel: 070-692 90 59
När det gäller de trasiga spridningspunkterna i område 7 och 8 är reparationsarbetet påbörjat. Område 8 är klart. Område 7 är försenat till V38-39 på grund av materialbrist hos tillverkaren. Berörda kunder kontaktas när arbetet påbörjas. Då kommer även återstående kunder kopplas in som anslöt sig under 2018.
För att minska belastningen för alla ledningsägare kommer kabelanvisning att begäras enbart för anmälda fastigheter. Det innebär att om man anmäler sig efter det att kabelanvisning är gjord kan vi inte garantera att anslutning kan ske just då. Då samlar vi ihop alla sena anmälningar och ansluter dessa fastigheter i ett senare skede.
cableguy
Arvidsjaur_omraden_A2
Priolista_171201
INTRESSEANMÄLAN
Filer