Utbyggnad i tätorten

Nu har bredbandutbyggnaden startat på tätorten.
Vi genomför nu en förtätning av bredband (optiskt fibernät) i Arvidsjaurs tätort.
Information och Avtal för att ansluta sig har skickats ut. Du kan även ladda ner dokumenten från denna hemsida, eller kontakta entreprenören, BDX på tel: 070-589 04 58.
Priset för att ansluta sig är 18 500 kr. exklusive moms. 22 500 kr inklusive moms.
För att anslutningsavgiften ska täcka de faktiska kostnaderna krävs att flera hushåll inom samma spridningsområde ansluter sig samtidigt, samt att man gräver och återställer på egen tomt. Vi tillhandahåller material och instruktioner.
För dej som redan har en fiber in i fastigheten, och bara behöver installera en kundenhet: Då är kostnaden endast 3 750 kr. inklusive moms. Intresseanmälan finns på hemsidan.
Vid den förra utbyggnaden delades tätorten i olika områden. Vi fortsätter med den indelningen även nu. Klicka på kartan till höger.
Planerade åtgärder från och med 2017-08-29 och framåt
I område 1 är schakt utfört till alla fastigheter som anmält sig. Återställning påbörjas V 36.
Därmed ansluts inga fler fastigheter i område 1 under 2017. Man kan fortfarande anmäla sig, men vi kan inte garantera att anslutning sker detta år.
Installation av fiber sker V 36 och framåt i område 1.
I område 3 kommer schakt att påbörjas under V 36. Berörda fastighetsägare får information i brevlådan närmaste dagarna.
Arbete med schakt och installation av fiber pågår så länge väder och temperatur tillåter.
cableguy
Arvidsjaur_omraden_A2
INTRESSEANMÄLAN
#inlineditbutton