Utbyggnad på landsbygden

Planerad utbyggnad. Arvidsjaurs kommun har ansökt om, och fått beviljat, ett antal miljoner kronor i bidrag för utbyggnad av bredband (fiberoptiskt nätverk) i kommunen.
För att erhålla dessa bidrag måste att antal villkor vara uppfyllda. Bland annat måste minst 75 procent av de totalt 206 hushåll som omfattas av ansökning ansluta sig.
Utbyggnaden ska vara klar 2019-10-31.

I nuläget är Renträsk, Pjesker och Järvträsk klara för utbyggnad.
Nuläge 2018-09-24
I Renträsk är markarbeten klara. Blåsning av fiber beräknas starta V40.
I Pjesker beräknas markarbete pågå V39-V41.
De orter som kvalificerat sig för bidragspengar
 Lauker Pjesker
 Järvträsk Storberg
 Hedberg Vuotner
Sjöträsk Brännberg
Framnäs Norrmalm
Fristad Rismyrheden
Lövviken  
Planering för bredbandsutbyggnad i Järvträsk har påbörjats.
Arbetet beräknas kunna starta V41.
Tyvärr har vi inte beviljats tillstånd av Trafikverket på alla ställen där vi vill förlägga optofibern. Det medför en del förändringar och försening jämfört med ursprungliga planen.
Eftersom det är sent på säsongen, och nattfrost har börjat uppträda, blir det snart omöjligt att handgräva på sin egen tomt. När det blir minusgrader en längre tid kan man inte heller blåsa in fiber i de rör som läggs ner.
Vi kommer därför att förlägga ”stamrören” längs efter vägen så långt vi hinner innan tjälen sätter in och lämna anslutningsrör, som pluggas igen, vid varje tomtgräns.
Ni som fastighetsägare behöver därför INTE gräva på er egen tomt i år.
När vädret tillåter, till våren 2019, fortsätter vi arbetet med bredbandsutbyggnaden.
Eftersom det pågår bredbandsutbyggnad i hela landet är handläggningstiden hos de myndigheter som utfärdar nödvändiga tillstånd väsentligt längre än vanligt.
MEN - det finns två viktiga nyheter:
1) Arbete på egen mark kan nu räknas in i medfinansieringen, det motsvarar alltså en högre anslutningsavgift, som berättigar till ett högre stöd.
2) I de fall det bara fattas några enstaka fastigheter i området för att nå anslutningsgraden om 75%, är det nu möjligt att ansluta sin fastighet med fiber fram till fasaden, men ingen elektronik monteras. Det blir en dosa på fasaden, stor som ett kaffe-paket, där fiberkabeln avlämnas. Detta kan ske utan att fastighetsägaren betalar en anslutningsavgift nu. Man måste gräva på egen mark och tillåta montering av dosan på fasaden.
Om eller när, fastighetsägaren sedan beslutar sig för att aktivera anslutningen, betalar man anslutningsavgiften, 22500 ink. moms. och då monteras kundenheten inomhus och anläggningen kan tas i bruk. Anslutningsformen kallas K-Paketet. Mer information och avtalsbekräftelse-blanketter finns på hemsidan.
Båda dessa nyheter bidrar till att möjligheterna ökar att nå målen med bredbandsutbyggnaden.
Det är därför viktigt att alla som är intresserade skickar in anmälan för antingen normal eller K-pakets anslutning. Alla inskickade anmälningar ökar chansen till att utbyggnad kan ske.
Vi kommer i nuläget att prioritera pågående projekt, och kommer därför inte att arbeta aktivt med bredbandsutbyggnad i övriga områden där anslutningsgraden är för låg.
Information och anslutnings- och markupplåtelseavtal finns här till höger. Markupplåtelseavtalet finns med för att spara tid, om situationen skulle uppstå att det blir mest fördelaktigt att utnyttja fastighetsägarnas mark för att nå alla kunder.
Anslutningsavgiften på 22500 kr ink.moms kommer tillsammans med bidragsdelen sannolikt inte alltid att täcka de faktiska kostnaderna. Efter att ansökan lämnats in och beviljats har vi fått meddelande om att Arvidsjaur inte kommer att beviljas medel från Tillväxtverket för ortssammanbindande nät. För att nå de orter dit vi idag saknar fiber, kommer vi att behöva hitta andra lösningar. T.ex. radiolänk.
Både företag och ägare till fritidshus i dessa områden kommer också att erbjudas anslutning till samma vilkor som fast boende.
Områden som inte finns med i den första ansökningen kommer antingen att komma med i nästa omgång eller kan eventuellt byggas ut utan bidrag - om tillräckligt intresse finns.
Vi har tidigare ansökt om bidrag från Jordbruksverket för utbyggnad på landsbygden, enligt de regler och villkor som Jordbruksverket fastställt.
Det innebär att 70% av kostnaden täcks av bidrag och återstående 30% ska täckas av anslutningsavgiften. Offentliga medel får ej användas som medfinansiering.

Regeringen har i december 2016 antagit en ny bredbandsstrategi, som säger att:

År 2020 bör 95 procent av hushåll/företag ha tillgång till minst 100Mbps
År 2023 bör hela sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet
År 2025 bör 98% av Sveriges befolkning ha tillgång till 1000 Mbps.
Se även Regeringens hemsida.
I de första kalkylerna, där hela Norrbotten kartlades, visade det sig att genomsnittspriset för att ansluta alla bostäder i vår kommun till bredband skulle hamna på i genomsnitt 177 000kr/st.

Läget nu är att egen anslutningsavgift på 18 000 kronor, tillsammans med 42 000 kronor i bidrag, ger en totalsumma av 60 000 kronor/hushåll exklusive moms:

-Det fattas med andra ord en ansenlig summa pengar. För att hantera den situationen kommer vi att bygga i första hand där anslutningsavgiften plus bidrag räcker och där vi på olika sätt kan hålla nere kostnaderna. Exempelvis genom samförläggning med Vattenfall.