Utbyggnad på landsbygden

Planerad utbyggnad. Arvidsjaurs kommun har ansökt om, och fått beviljat, ett antal miljoner kronor i bidrag för utbyggnad av bredband (fiberoptiskt nätverk) i kommunen.
För att erhålla dessa bidrag måste att antal villkor vara uppfyllda. Bland annat måste minst 75 procent av de totalt 206 hushåll som omfattas av ansökning ansluta sig.
Utbyggnaden ska vara klar 2019-10-31
Vi har tidigare ansökt om bidrag från Jordbruksverket för utbyggnad på landsbygden, enligt de regler och villkor som Jordbruksverket fastställt.
Det innebär att 70% av kostnaden täcks av bidrag och återstående 30% ska täckas av anslutningsavgiften. Offentliga medel får ej användas som medfinansiering.
De orter som kvalificerat sig för bidragspengar
 Lauker Pjesker
 Järvträsk Storberg
 Hedberg Vuotner
Sjöträsk Brännberg
Framnäs Norrmalm
Fristad Rismyrheden
Lövviken  
Utbyggnad startar där vi har flest anmälda, först.
 
I samband med att Vattenfall markförlägger el-ledningar i vissa områden försöker vi samordna förläggning av kanalisation (rör eller slang).
Dessa områden är:
  • Deppis - Klart 2016
  • Pjesker - Planerat under 2017
  • Auktsjaur - Planerat under 2017
I listan till höger hittar du mer information om respektive område.
Information och anslutnings- och markupplåtelseavtal har skickats ut till berörda fastighetsägare. Markupplåtelseavtalet finns med för att spara tid, om situationen skulle uppstå att det blir mest fördelaktigt att utnyttja fastighetsägarnas mark för att nå alla kunder. Du hittar samma information, i listan här till höger, under rubriken Filer.
Anslutningsavgiften på 22500 kr ink.moms kommer tillsammans med bidragsdelen sannolikt inte alltid att täcka de faktiska kostnaderna. Efter att ansökan lämnats in och beviljats har vi fått meddelande om att Arvidsjaur inte kommer att beviljas medel från Tillväxtverket för ortssammanbindande nät. För att nå de orter dit vi idag saknar fiber, kommer vi att behöva hitta andra lösningar. T.ex. radiolänk.
Både företag och ägare till fritidshus i dessa områden kommer också att erbjudas anslutning till samma vilkor som fast boende.
Områden som inte finns med i den första ansökningen kommer antingen att komma med i nästa omgång. Eller kan eventuellt byggas ut utan bidrag - om tillräckligt intresse finns.

Regeringen har i december 2016 antagit en ny bredbandsstrategi, som säger att:

År 2020 bör 95 procent av hushåll/företag ha tillgång till minst 100Mbps
År 2023 bör hela sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet
År 2025 bör 98% av Sveriges befolkning ha tillgång till 1000 Mbps.
Se även Regeringens hemsida.
I de första kalkylerna, där hela Norrbotten kartlades, visade det sig att genomsnittspriset för att ansluta alla bostäder i vår kommun till bredband skulle hamna på i genomsnitt 177 000kr/st.

Läget nu är att egen anslutningsavgift på 18 000 kronor, tillsammans med 42 000 kronor i bidrag, ger en totalsumma av 60 000 kronor/hushåll exklusive moms:

-Det fattas med andra ord en ansenlig summa pengar. För att hantera den situationen kommer vi att bygga i första hand där anslutningsavgiften plus bidrag räcker och där vi på olika sätt kan hålla nere kostnaderna. Exempelvis genom samförläggning med Vattenfall.